Voorbeeldbrief

Voorbeeldbrief

Mijnheer de vertegenwoordiger … / Mevrouw de vertegenwoordiger …

Als bezorgde burger wil ik u vragen om geen goedkeuring te geven aan CETA en  aan elk ander vrijhandelsakkoord tot het nieuw Inter-institutioneel Akkoord ‘Beter wetten maken’ operationeel wordt.

 

Mijnheer … / mevrouw …, Ik vraag u ook dat de eerste taak van het Verenigd Comité (VC), die met het nieuwe Inter-institutioneel akkoord ‘Beter Wetten maken’ zal worden opgezet,  het herschrijven van de mandaten, afgegeven aan de Europese Commissie, zou zijn, na een openbaar maatschappelijk debat georganiseerd op alle wetgevende niveaus betrokken in dit soort overeenkomsten, namelijk het regionale, het nationale en het Europese niveau.

 

In de hoop dat u mijn vraag in beschouwing neemt.

Met respectvolle groeten,

 

Motivatie van deze vraag:

Aan het einde van de onderhandelingen over CETA is Wallonië er in geslaagd fundamentele wijzigingen te laten insluiten. Het feit dat CETA echter niet kon  heronderhandeld worden, impliceert dat het verdrag  onevenwichtig blijft, met enerzijds  niet-bindende sociale- en milieunormen voor  transnationale bedrijven en anderzijds  de mogelijkheid voor deze bedrijven om  nationale sociale-  en milieuwetten  aan te vallen voor een internationaal arbitragehof.  Toch zal de verslaggever van de internationale Handelscommissie van het Europees Parlement, Artis PABRIKS,  op 23 en 24 januari 2017 een aanbeveling voorstellen aan de Europese parlementsleden om het akkoord goed te keuren , en dit zonder onze verkozen volksvertegenwoordigers de mogelijkheid te geven om deze overeenkomst verder te verbeteren.

 

Dit is een ernstige beperking van het mandaat van onze verkozenen . Bovendien zal  binnenkort het nieuwe inter-institutioneel akkoord, goedgekeurd op 13 april 2016, van toepassing  zijn. Deze overeenkomst voorziet, in  art. 40, om aan het Europees Parlement de mogelijkheid te geven om bindende interpretaties en wijzigingen  aan de internationale verdragen te geven terwijl ze worden onderhandeld, door middel van een Verenigd Comité (VC).

 

Klik hier om de contactgegevens van de Belgische Europarlementsleden te vinden

Klik hier om de contactgegevens van alle Europarlementsleden te vinden.

By | 2017-10-07T13:54:48+02:00 janvier 4th, 2017|Categories: Mondialisation, MPE, Société Civile|

About the Author: