CETA : toepassing van het voorzorgsbeginsel

CETA : toepassing van het voorzorgsbeginsel

In een breder kader bestaan er nog een paar schaduwen. Inderdaad
werden vragen aan de ministers gesteld maar hun antwoorden waren niet duidelijk . Daarom willen we jullie van deze problemen op de hoogte brengen dat jullie onze bezorgdheden mogen leren kennen.

We hebben opgemerkt dat nergens in het verdrag de mogelijkheid van toepassing van het voorzorgsbeginsel van de Europese Unie was vermeld. Maar het is niet denkbaar om naar beneden te gaan wat de Europese normen betreft om op het niveau van de Amerikaanse normen te zijn. Het gaat om bestaande milieu-,  hygiënische en sociale normen. Zou het niet nuttig zijn om het principe in het verdrag te bevestigen?

De onderhandelingen zijn gesloten. Als We de CETA over het
onderwerp van het voorzorgsbeginsel willen verbeteren, moeten we
er tegen stemmen om de onderhandelingen her to openen !!

About the Author: