CETA : primaat van de COP21 over de schadeloosstelling

CETA : primaat van de COP21 over de schadeloosstelling

In een breder kader bestaan er nog een paar schaduwen. Inderdaad werden vragen aan de ministers gesteld maar hun antwoorden waren niet duidelijk. Daarom willen we jullie van deze problemen op de hoogte brengen dat jullie onze bezorgdheden mogen leren kennen.

Na de ratificatie van de COP21 werd het duidelijk dat, wanneer een staat maatregelen om te voldoen aan de verplichtingen van de COP21 neemt, hij zou niet verschuldigd compensatie aan beleggers voor potentiële commerciële verliezen. Dus kan CETA nog dergelijke compensaties opleggen die tegen de beginselen van de COP21 kan gaan?

About the Author: